Anetta Stobiecka-Donicz

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii uzależnień Właściciel Centrum Profilaktyki i Terapii w Garwolinie, założyciel i prezes zarządu Fundacji SAMSARA.

Od kilkunastu lat zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży, jak również pracą z osobami uzależnionymi: młodzieżą i dorosłymi, rodzinami z problemem przemocy domowej oraz wzmacnianiem kompetencji rodzicielskich. Realizuje programy profilaktyczne adresowane do młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła 2,5-letnie szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w ujęciu integracyjnym. W swojej pracy odwołuje się do terapii psychodynamicznej, systemowego rozumienia rodziny i objawu, terapii behawioralno-poznawczej, w tym Mindfulness oraz dialogu motywującego.
W ramach podnoszenia kompetencji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień ukończyła szkolenia uprawniające do realizowania programów: FreD Goes Net, TUKAN, Program Wzmacniania Rodziny 10-14, CANDIS, Krótkoterminowa Terapia Par wspierająca leczenie uzależnienia, Program Ograniczania Picia Alkoholu.
Ukończyła również Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie I i II stopnia.
Stale bierze udział w różnych konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje zawodowe w obszarze profilaktyki i leczenia zdrowia psychicznego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.
Po pracy ceni spokój i czas spędzony z rodziną, kotem oraz psem. Lubi też szum morza i śpiew ptaków. Podziwia majestat gór. A gdy to nie wystarczy do utrzymania spokoju ducha, pływa, strzela i czyta.
Zmiana jest prosta. Trzeba tylko w to uwierzyć i… tego chcieć.
W trakcie psychoterapii indywidualnej pomogę Ci stworzyć przestrzeń do badania  Twoich problemów i trudności, których doświadczasz  w  wewnętrznych przeżyciach (lęk, smutek, niezadowolenie z własnego życia, poczucie niespełnienia, niskiej wartości) jak i w relacjach z ważnymi osobami.
Dzięki uczestnictwu w terapii grupie możemy uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Grupa sprzyja pogłębieniu samoświadomości, zwiększeniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i własnego rozwoju.
W trakcie terapii uzależnień pomogę Ci wyznaczyć cele terapeutyczne oraz wypracować  skuteczne strategie ich osiągania.
Dzięki udziałowi w programach profilaktycznych o potwierdzonej naukowo skuteczności takich jak: CANDIS, Fred goes net, PWR 10-14, TUKAN dowiesz się jak dbać o swój rozwój i dokonywać bezpiecznych dla Ciebie wyborów i Sam będziesz mógł podjąć decyzję. Dzięki konsultacjom i udziałowi w spotkaniach, na których będziemy omawiać Twoje doświadczenie osoby doznającej przemocy zadbam o to, aby przy pomocy wiedzy i doświadczenia pomóc Co odzyskać MOC i chęć do życia. A osobom stosującym przemoc wobec bliskich  ułatwię rozpoznanie potrzeb i pomogę nauczyć się nowych umiejętności, dzięki którym będziesz potrafił/potrafiła powstrzymać się od zachowań przemocowych…bo zawsze jest czas na godne życie.

Nie mogę jednak nic zrobić za Ciebie.

Poprzez udział w psychoterapii, terapii uzależnień rozpoznasz i uporządkujesz swoje cele życiowe, lepiej poznasz swoje sposoby radzenia sobie z emocjami oraz to w jaki sposób wchodzisz w relacje z innymi osobami, a tym samym będziesz lepiej i świadomiej podejmował życiowe decyzje i wybory.

W ramach naszej współpracy:

Stworzę Ci warunki do skutecznego procesu psychoterapii lub działań profilaktycznych, korekcyjnych i psychoedukacji w zależności od twoich potrzeb, wykorzystując przy tym moją wiedzą i kilkunastoletnie doświadczeniem zdobyte w trakcie pracy w różnych instytucjach.