Terapia DDA

Psychoterapia osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika zakłada, że problemy, z którymi borykają się w życiu, w większości mają źródło w doświadczeniach z dzieciństwa. Budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej pomaga w określeniu tych problemów i szukaniu schematów przyczyniających się do ich powstania. W terapii indywidualnej i grupowej pacjenci mają możliwość badania schematów, ich genezy oraz roli, jaką odgrywają w obecnym życiu. Dzięki temu możliwe jest przepracowanie trudnych doświadczeń i tworzenie nowego obrazu siebie. Terapia w grupie pomaga w odkrywaniu siebie oraz w budowaniu nowych umiejętności międzyludzkich.