Terapia uzależnień

ASD-0012
W CPiTG oferujemy psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, osób z syndromem współuzależnienia oraz z syndromem dorosłego dziecka alkoholika. Osoby będące w procesie psychoterapii mają dodatkowo możliwość skorzystania z krótkoterminowej terapii par. Psychoterapia w naszym ośrodku przebiega w formie terapii indywidualnej oraz grupowej. Program ośrodka bazuje na podejściu integracyjnym, czyli łączy różne metody pracy terapeutycznej, głównie wynikające z nurtu poznawczo-behawioralnego, systemowego, humanistycznego, Dialogu Motywującego oraz korzysta z doświadczeń i idei Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Psychoterapia osób uzależnionych ma na celu zwiększanie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji oraz radzenia sobie z problemami bez używek czy hazardu. Uzależniony buduje świadomość na temat swojego uzależnienia oraz tego, jak wpływa ono na proces myślenia, przeżywania i postrzegania siebie. Prowadzi to do stworzenia zdrowego i konstruktywnego życia, także z uwzględnieniem otoczenia osoby uzależnionej, czyli wpływu funkcjonowania uzależnionego na najbliższych.