O NAS/O CPiTG

ASD-0008

Centrum Profilaktyki i Terapii to prywatna placówka świadcząca profesjonalną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, a w szczególności psychoterapeutyczną oraz w zakresie terapii uzależnień dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Naszymi pacjentami są m.in. osoby borykające się z różnego rodzaju niepokojami, obawami, smutkiem, rozdrażnieniem, poczuciem pustki, utratą sensu życia czy uzależnieniem. Pomagamy też ludziom doświadczającym trudnych relacji z bliskimi lub – z samym sobą (wrogość wobec samego siebie, negowanie własnej wartości oraz brak akceptacji i szacunku dla siebie.

Staramy się także pomagać osobom, które borykają się z deficytem umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i potrzeb, rozpoznawania możliwości wyboru i podejmowania decyzji czy wprowadzania zmian w życiu osobistym.

Osobom, które swoje problemy określają w kategoriach medycznych, oferujemy pomoc terapeutyczną w zakresie zaburzeń nerwicowych – lękowych i depresyjnych, zaburzeń związanych ze stresem i adaptacją, zaburzeń odżywiania – bulimia i anoreksja, zaburzeń osobowości i innych.

Nasz zespół składa się z absolwentów szkoleń psychoterapeutycznych uznawanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadamy certyfikaty w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz pracy z rodzinami, w których występuje problem przemocy.

W naszej pracy bazujemy na rozumieniu człowieka poprzez pryzmat psychodynamiczny i relacyjny, choć oczywiście korzystamy też z innych – naukowo zweryfikowanych – nurtów psychoterapii. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodziną oparta jest o myślenie systemowe. Z kolei w terapii uzależnień korzystamy głównie z dialogu motywującego oraz terapii behawioralno-poznawczej.

Swoje działania poddajemy stałej superwizji. Przestrzegamy zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeksu Etyki Terapeutów Uzależnień. Sami również wchodzimy w skład Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.