Bezpłatna pomoc terapeutyczna dla osób doznających i stosujących przemoc domową oraz terapia rodzinna dla mieszkańców Miasta Garwolina.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem Garwolin a Centrum Profilaktyki i Terapii zapraszamy mieszkańców Miasta Garwolina na bezpłatne konsultacje i terapię dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc oraz na terapię rodzinną. Usługa jest finansowana przez Miasto Garwolin.