Terapia par wspierająca leczenie uzależnień

Z badań wiadomo, że skuteczne leczenie jednego członka rodziny wymaga zmiany w funkcjonowaniu pozostałych. Zauważono, że podjęcie leczenia uzależnień i włączenie do terapii partnera / partnerki w istotny statystycznie sposób pomaga w utrzymaniu abstynencji i odzyskiwaniu dobrostanu emocjonalnego.