Jak pracujemy?

ASD-0014

Każdy, kto się do nas zgłasza, jest w pierwszej kolejności kierowany na 1-4 spotkań konsultacyjno-diagnostycznych. W ich trakcie rozpoznajemy i omawiamy sytuację życiową i problemy pacjenta, a także określamy oczekiwania wobec terapii i zmian, jakie powinny w jej wyniku nastąpić. Następnie wspólnie podejmujemy kluczowe decyzje dotyczące współpracy.