Praca z rodzinami

Towarzyszymy dzieciom i rodzicom w przystosowaniu się do przedszkola i szkoły, rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i pomiędzy dziećmi, radzeniu sobie z napięciem, lękiem i złością. Pomagamy rodzicom, którzy chcą lepiej radzić sobie w wychowaniu, dobrze dogadywać się z dzieckiem, lepiej rozumieć to, co się z nim dzieje w różnych sytuacjach. Pracujemy też z rodzicami, którzy chcą pomóc dzieciom przejść przez trudne zmiany związane z rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie, pojawieniem się rodzeństwa czy zmianą miejsca zamieszkania.

W zależności od zgłaszanego problemu proponujemy: grupy rozwojowe dla dzieci, terapię rodzinną, spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży (łączone ze spotkaniami towarzyszącymi dla rodziców), doradztwo psychologiczne i warsztaty dla rodziców. Nasi terapeuci rodzinni na podstawie indywidualnej analizy sytuacji każdej rodziny podejmują decyzję o formie i długości terapii lub cyklu spotkań doradczych.