Terapia indywidualna

ASD-0026
Jest to próba rozwiązania bieżącego konfliktu lub problemu pacjenta i głęboka praca nad całokształtem funkcjonowania jego osobowości. Może być realizowana w następujących formach: Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa, która obejmuje kilka, maksymalnie kilkanaście, 50-minutowych spotkań, z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu. Ma też z góry ustalony termin zakończenia. Obszarem pracy są tu wybrane sfery życia i trudności pojawiające się na ich płaszczyźnie. Ta forma pracy pozwala szukać optymalnych rozwiązań konkretnego problemu z perspektywy trudno dostępnej w codziennym życiu. Psychoterapia indywidualna długoterminowa. Przyczyny wielu trudności, z którymi zmagamy się w codziennym życiu, są często nieuświadomione. Zwykle leżą one w doświadczeniach z okresu dzieciństwa. Ta forma pracy służy poznaniu i zrozumieniu własnego życia psychicznego po to, by adekwatnie rozpoznawać swoje słabe i mocne strony, rozumieć własne reakcje i zachowania, a także dokonywać świadomych, satysfakcjonujących wyborów w życiu. Terapia długoterminowa umożliwia trwałą zmianę charakteru i sposobu funkcjonowania w kierunku większej dojrzałości i nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Ta forma pracy nie ma z góry ustalonego czasu trwania i kończy się wówczas, gdy obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany.