Terapia grupowa

ASD-0027
Jest to jedna z najbardziej skutecznych form terapii dla osób przeżywających problemy w relacjach. Środowisko grupy terapeutycznej pozwala bezpiecznie i dogłębnie przeanalizować, w jaki sposób kształtujemy relację, co robimy, aby ją wzmacniać, i dlaczego niekiedy ją osłabiamy i budujemy dystans. Pozwala też zobaczyć całą naszą osobistą dynamikę relacyjną z perspektywy, która zazwyczaj umyka nam w codziennym życiu. Grupa pozwala również na zmianę blokujących lub niszczących wzorców relacyjnych. Praca w grupie pozwala więc nie tylko doświadczać konfrontacji z trudnościami, ale też je rozumieć i docelowo zmieniać nasz sposób bycia z innymi na bardziej dojrzały i satysfakcjonujący. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut. Grupy liczą maksymalnie 8 osób. Udział w terapii grupowej poprzedzony jest indywidualnymi konsultacjami. Czas trwania grupy jest ustalany w zależności od celu terapeutycznego.