Programy specjalne

W naszym Ośrodku oferujemy także programy terapeutyczne skoncentrowane na specyficznych rodzajach problemów i zaburzeń. Jednym z nich jest specjalny program psychoterapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) – osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym, oraz które w dorosłym życiu doświadczają problemów związanych z niemożnością uwolnienia się od śladów raniących i przygnębiających doświadczeń dorastania w zaburzonym środowisku rodzinnym.

Doświadczenia te obejmują często przemoc fizyczną i psychiczną, brak oparcia w rodzinie, która stała się źródłem zagrożenia zamiast być tym, czym być powinna, czyli ostoją bezpieczeństwa, miłości i opieki.

Doświadczenia te to także życie w chaosie i nieprzewidywalności, poczucie odrzucenia społecznego, izolacji, wstydu, krzywdy i winy. Do takich osób skierowany jest specjalny program terapeutyczny w naszym Ośrodku, który ma na celu pomoc w wyzwoleniu się z destrukcyjnych schematów funkcjonowania powstałych w dzieciństwie i stworzenie konstruktywnego kontaktu z rzeczywistością, w którym możliwe będzie tworzenie satysfakcjonujących i dobrych relacji z innymi, bliskich związków, jak również nawiązanie przyjaznego kontaktu z samym sobą.