Terapia dla osób stosujących przemoc domową

Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań przemocowych. Ponadto dowiadują się, jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie konsekwencje prawne czekają ich samych, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.

Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych oraz kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.