Konferencja Depresja. Otwórz oczy.

W dniu 20 maja w pięknie położonym Parku Rekreacyjno-Biznesowym Las Woda w Wildze odbyła się konferencja pod tytułem “Depresja. Otwórz oczy”. Centrum Profilaktyki i terapii było współorganizatorem tego wydarzenia. W  trakcie konferencji poruszaliśmy niezwykle palący i dla wielu wciąż niestety kłopotliwy/nieprzystępny temat depresji wśród dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych. Położyliśmy nacisk na związek tej choroby z nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz wychowywaniem się w rodzinach obciążonych alkoholizmem i przemocą.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdowali się wybitni psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci. Byli to: prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska z wykładem Transgeneracyjny przekaz traumy, dr hab. n. m. Barbara Rębek – pełniąca obecnie funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – z wykładem Czy depresyjne dzieci mają szczęśliwe dzieciństwo?,   dr n. m. Lidia Popek, która łączy doświadczenie psychiatry i psychoterapeuty oraz jest wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, z wykładem Psychoterapia zburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży.

Dietetyk mgr Anna Sajdakowska wygłosiła  wykład o wpływie diety na nastrój Dieta a depresjai ruchu na przeciwdziałanie zaburzeniom nastroju. Mgr Barbara Tworek opowiedziała o tym, Jak ruch wpływa na nastrój, a także przeprowadzała warsztaty z jogi. Dr n. med.  Katarzyna Biernacka mówiła z kolei o mającej się niebawem ukazać książce pt. Depresyjny mózg – równia pochyła?. Mgr Anetta Stobiecka-Donicz poruszyła kwestie skutecznych odziaływań profilaktycznych: Profilaktyka środowiskowa i szkolna – co działa?

W części warsztatowej odbyły się prowadzone przez mgr Ewelinę Nozorek warsztaty Biofeedback w profilaktyce i terapii depresji. Mgr Mariola Białecka wystąpiła z prezentacją pt. Metoda Instrumental Enrichment IE – Rozwój funkcji poznawczych jako wsparcie terapii.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Powiatu Garwolińskiego oraz Gminy Borowie, Gminy Trojanów, Gminy Garwolin, Miasta Łaskarzew i Miasta Garwolin.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i tak liczne przybycie!