Terapia dla współuzależnionych

Psychoterapia osób z syndromem współuzależnienia skupia się na udzieleniu wsparcia i zmotywowaniu pacjentów do ochrony siebie, a w dalszej kolejności do zmiany funkcjonowania pacjenta. Współuzależnieni poznają, w jaki sposób życie z osobą uzależnioną na nich wpływa w obszarze myślenia, przeżywania czy obrazu samych siebie. Dzięki temu budują świadomość tego, jakimi schematami się kierują oraz jakie zachowania są szkodliwe zarówno dla nich, jak i dla uzależnionych. Przez to uczą się na przykład rozróżniać, które zachowania popychają uzależnionego do dalszego picia czy grania, a jakie są konstruktywne.