Program FreD goes net

fredgoesnet
Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwe substancje psychoaktywne (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.  Program nie jest przeznaczony dla nastolatków używających heroinę lub  uzależnionych od narkotyków. Ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.