Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualnych cech pacjenta. Szczegóły terapii – tj. cele, przebieg oraz czas trwania, sposób płatności – omawiamy na pierwszych spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym.