Terapia par

ASD-0030
Terapia par to oferta skierowana do osób pozostających w trwałym związku, które mają poczucie, że bez zewnętrznej pomocy trudno im rozwiązać kryzys. Dlatego też na konsultacje zapraszamy oboje partnerów. Psychoterapeutyczna praca z parą pozwala pomóc na różne sposoby – na przykład w rozwiązaniu konkretnego konfliktu, w polepszeniu wzajemnej komunikacji czy sprawieniu, że będzie ona bardziej efektywna. Możemy również pogłębić wzajemne zrozumienie i otwartość na odmienną perspektywę. Wspólna praca terapeutyczna pozwala ponadto wzmocnić wzajemną więź i emocjonalnie pogłębić relację. Terapia par, w przypadku braku zgody którejś ze stron na pozostanie w związku pomaga ustalić warunki rozstania i ew. opieki nad dziećmi.