Praca z parami

Praca z parą skoncentrowana jest na rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w bliskich związkach. Jeśli terapeuta uzna, że zachodzi taka potrzeba, wspólne spotkania mogą czasem być uzupełniane sesjami indywidualnymi.