Program Wzmacniania Rodziny 10-14

programwzmacnianiarodziny
Celem Programu Wzmacniania Rodziny (jego oryginalna anglojęzyczna nazwa brzmi: Strenghtening Families Programme, SFP10-14) jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od dziesięciu do czternastu lat. Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków. Program jest przeznaczony dla wszystkich rodziców i dzieci, a materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, że mogą z nich korzystać osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia. W SFP10-14 na szeroką skalę wykorzystywane są materiały video, obrazujące zachowania pro-społeczne. Dzięki temu Program jest odpowiedni dla rodzin z różnorodnych środowisk kulturowych.