Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa to spotkania z terapeutą, ale w obecności i z udziałem innych osób, których może dotyczyć problem. Pracując w grupie, pacjenci mają okazje lepiej zrozumieć i zmierzyć się ze swoimi problemami, często dotyczącymi trudności w relacjach z innymi. Spotkania w grupie przebiegają w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Tworzą warunki do uczenia się lepszego rozumienia innych i siebie w kontaktach z innymi, a także do rozwijania umiejętności komunikowania się z ludźmi.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu.  Jedna sesja trwa 90 minut. Grupy liczą maksymalnie 8 osób.